Σαράκι

Σαράκι

 Κάτοψη ενήλικου ατόμου Πλάγια όψη ενήλικου ατόμου 

Το σαράκι (επιστημονική ονομασία : Anobium punctatum) είναι ένα ξυλοφάγο έντομο της οικογένειας Anobiidae. Προκαλεί ζημίες σε ξύλινες κατασκευές, πατώματα, έπιπλα κ.α. Θεωρείται το έντομο που προκαλεί τις πιο σημαντικές ζημιές στα ξυλά μετά τον τερμίτη.

Βιολογικός Κύκλος

Το σαράκι όπως και όλα τα ξυλοφάγα Κολεόπτερα είναι ολομετάβολα έντομα δηλαδή διέρχονται από τέσσερα στάδια (ωό, προνύμφη, νύμφη και τέλειο άτομο). Η ζημιά ξεκινάει όταν τα ενήλικα άτομα εναποθέτουν τα αυγά τους εντός του ξύλου. H εκκολαφθείσα προνύμφη τρέφεται με το ξύλο και ορύσσει στοές κατά μήκος  της κατασκευής. Οι προνύμφες μεγαλύτερου σταδίου, επεκτείνουν την προσβολή και ορύσσουν στοές προς το εσωτερικό (σε βάθος) του ξύλινου αντικειμένου. Η νύμφωση πραγματοποιείται κοντά την επιφάνεια του ξύλου όπου σχηματίζεται ο νυμφικός θάλαμος. Η κατασκευή αυτή επιτρέπει στα καινούργια ενήλικα να εξέλθουν με ευκολία, να συζευχθούν και να ωοτοκήσουν ξανά. Στο στάδιο αυτό τα ενήλικα μπορεί να γίνουν αντιληπτά από τον άνθρωπο καθώς πετούν και έχουν την όψη μικρής μύγας.

Συμπτώματα στο ξύλο

-Ολοστρόγγυλες οπές στην ξύλινη κατασκευή
-Σήραγγες κατά μήκος του ξύλου
-Σαθρη επίφανεια του ξύλου
-Νεκρά ενήλικα έντομα
-Πριονίδια ξύλου γύρω από τα έπιπλα.

Αντιμετώπιση

 

Αν έχουμε εντοπίσει προσβολή από σαράκι καλό είναι να απευθυνθόυμε σε κάποιο ειδικό. Πληροφορίες όπως η ηλικία της κατασκευής, ο τύπος του ξύλου, προβλήματα υγρασίας, διαρροές κλπ είναι πολύ χρήσιμες.

Επιπροσθέτως προτείνεται :

-Μείωση της υγρασίας : Υγρασία άνω του 15% επιταχύνει την προσβολή. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχεται οποιαδήποτε πηγή υγρασίας (π.χ σωληνώσεις, αποχετεύσεις κ.α)

- Απομάκρυνση προσβεβλημένων ξύλων : Ειδικά στην περίπτωση που η προσβολή είναι περιορισμένη, η απομάκρυνση των προσβεβλημένων μερών μπορεί να αποτελέσει πολύ δραστικό μέτρο.

Υπάρχουν επίσης, ειδικά σκευάσματα σε μορφή gel που τοποθετούνται στις ενεργές στοές και τις φράσουν με αποτέλεσμα να θανατώνεται το σαράκι. Αυτό προϋποθέτει βέβαια την μη προχωρημένη προσβολή.

Σε προχωρημένες προσβολές χρησιμοποιείται η μέθοδος του υποκαπνισμού. Στην περίπτωση αυτή το εντομοκτόνο αέριο εισέρχεται στις στοές που δημιουργεί το σαράκι και το καταπολέμα. Στον χώρο που πραγματοποιείται ο υποκαπνισμός θα πρέπει να μεταφέρονται όλα τα προσβεβλημένα αντικείμενα ώστε το αέριο να δράσει και σε αυτά.

Οοοps!