Συχνοί Εχθροί

Συχνοί Εχθροί

 

Αφίδες (Μελίγκρες) 

Οι αφίδες (μελίγκρες) είναι πολυφάγα μυζητικά έντομα πολύ μικρού μεγέθους (έως 3mm). Τα πιο κοινά είδη είναι το : Myzus persicae και Aphis gosyppi.


Οι αφίδες ζημίωνουν άμεσα τα φυτά με την μύζηση των φυτικών χυμών (δημιουργία χλωρώσεων στα φύλλα) άλλα και έμμεσα αφού είναι φορείς πολλών  φυτικών ιώσεων. Επιπλέον κατά την διατροφή τους οι αφίδες αποβάλλουν κάποια μελιτώδη εκκρίματα (μελιτώματα) στα οποία αναπτύσσονται μύκητες της καπνιάς.

Η αντιμετώπιση τους πρέπει να στηρίζεται στην διατήρηση των φυσικών εχθρών. Αρπακτικά έντομα όπως οι πασχαλίτσες αλλά και παρασιτοειδή Υμενόπτερα μπορούν να μειώουν δραστικά των πληθυσμό των αφίδων. Επίσης συνίσταται η τοποθέτηση κίτρινων παγίδων αφού είναι αποδεδειγμένο ότι οι μελίγκρες ελκύονται από το κίτρινο χρώμα. Σε έντονες προσβολές χρησιμοποιούνται βιολογικά (φυσικό πύρεθρο κ.α) και χημικά εντομοκτόνα συνήθως διασυστηματικά. 

Τετράνυχος

Ο κοινός τετράνυχος (Tetranychus urticae) είναι πολυφάγο άκαρι και προσβάλλει ένα μεγάλο εύρος καλλωπιστικών και καλλιεργούμενων φυτών. Ο τετράνυχος έχει 2 σκούρες κηλίδες στην πλάτη και γενικά έχει χρώμα κίτρινο ή πράσινο. Είναι ιστόπλοκος δηλαδή απο την στιγμή που θα προσβάλλει το φυτό δημιουργεί έναν ιστό για να προστατεύεται απο τις εξωτερικές συνθήκες. Γενάει γύρω στα 100-200 αυγά το καθένα.

Τα ακάρεα γενικώς προτιμούν τις μαλακές επιφάνειες για αυτό και ο τετράνυχος προσβάλλει την κάτω επιφάνεια του φύλλου που είναι πιο μαλακή. Στη συνέχεια ρουφάει τα υγρά του φυτικού κυττάρου. Τα κύρια συμπτώματα που παρουσιάζει το φυτό είναι:
- κίτρινες κηλίδες
- φυλλόπτωση και
- ξήρανση

Για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων προσπαθούμε να μειώσουμε την υγρασία στο περιβάλλον του φυτού. Επίσης ο τετράνυχος αποτελεί τροφή για πολλά ωφέλιμα αρπακτικά έντομα και άλλα ακάρεα και στην φύση ο πληθυσμός του μειώνεται αισθητά. Εαν η προσβολή είναι μεγάλη,  συνίσταται ψεκασμός με κάποιο βιολογικό σκέυασμα (π.χ άλατα καλίου λιπαρών οξέων) ή κάποιο χημικό ακαρεοκτόνο που θα μειώσει δραστικά τον πληθυσμό.

Κοκκοειδή (ψώρες)

Στα κοκκοειδή (κοινώς ψώρες) περιλαμβάνονται πολλά σημαντικά φυτοφάγα είδη. Χωρίζονται στις σκληρές ψώρες (Οικογένεια Diaspididae), στις μαλακές ψώρες (Οικογένεια Coccidae) και στους ψευδόκοκκους (Οικογένεια Pseudococcidae).

Οι σκληρές ψώρες σχηματίζουν ασπίδιο επάνω στα φυτικά όργανα (φύλλα, μίσχους, βλαστούς καρπούς) και έτσι παρατηρούμε σκούρα σκληρά στίγματα.
Στις μαλακές ψώρες το σώμα των εντόμων είναι μεγαλύτερο και πιο μαλακό. Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται και έκκριση μελιτώδους εκκρίματος (μελιτωμάτων)
Οι ψευδόκοκκοι προσβάλλουν μεγάλο εύρος φυτών και κατά την διατροφή τους εκκρίνουν μελιτώματα και κηρώδη λευκά εκκρίματα (βαμβακάδες).

Η αντιμετώπιση τους θεωρείται δύσκολη διότι τα έντομα αυτπα έχουν την ικανότητα να προστατεύονται.
Στην φύση υπάρχουν πολλοί φυσικοί εχθροί όπως αρπακτικά έντομα (πασχαλίτσες) και παρασιτοειδή.
Σε περίπτωση έντονης προσβολής χρησιμοποιούμε συνήθως κάποιο εντομοκτόνο επαφής (οργανοφοσφωρικό). Επίσης πολύ καλά αποτελέσματα στην μείωση του πληθυσμοί έχουν και σκευάσματα που περιέχουν ρυθμιστές ανάπτυξης.

Προσβολή φύλλου ελιάς από σκληρή ψώρα (Aspidiotus nerii) Προσβολή κλάδου και καρπόυ συκιάς από μαλακή ψώρα (Ceroplastes rusci) Προσβολή βλαστού από το έντομο Plannococcus citri

Αλευρώδεις

   

Οι αλευρώδεις είναι μικρά έντομα, μεγέθους 1-3 χιλ. Το σώμα τους και οι πτέρυγες καλύπτονται από λευκό, κηρώδες επίχρισμα, σαν αλεύρι και για αυτό ομοιάζουν με μικρά άσπρα μυγάκια (whitflies). Οι ακίνητες νύμφες του αλευρώδη που παρατηρούνται πάνω σε φυτικούς ιστούς είναι ημιδιαφανείς και υποστρόγγυλες.
Σημαντικότερα είδη είναι τα:
-Aleurothrixus floccosus (εριώδης αλευρώδης)
-Trialeurodes vaporariorum (αλευρώδης των θερμοκηπίων)
-Bemisia tabaci (αλευρώδης του καπνού)

Οι αλευρώδεις παράγουν μελιττώματα και πολλά είδη είναι φορείς φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών. Η αντιμετώπιση τους στηρίζεται στην διατήρηση των φυσικών εχθρών καθώς υπάρχουν πολλά παρασιτοειδή έντομα και αρπακτικά έντομα στην φύση. Πολύ καλά αποτελέσματα έχουν τα βιολογικά σκευάσματα που περιέχουν άλατα καλίου λιπαρών οξέων. Για την αντιμετώπιση σοβαρών προσβολών χρησιμοποιούνται διασυστηματικά εντομοκτόνα.

Προνύμφες Λεπιδοπτέρων (κάμπιες)

Οι προνύμφες (κάμπιες) είναι τα ανήλικα στάδια των πεταλούδων. Οι πεταλούδες δεν ζημιώνουν τα φυτά, αλλά οι προνύμφες τους είναι σχεδόν αποκλειστικά φυτοφάγες. Υπάρχουν πολλά είδη που προκαλούν ζημιές οικονομικής σημασίας στα καλλιεργούμενα φυτά. Προσβάλλουν διάφορα μέρη του φυτού όπως φύλλα, βλαστούς και καρπούς. Σε αντίθεση με τις μελίγκρες η τους αλευρώδεις έχουν στοματικά μόρια μασητικού τύπου και έτσι τα συπτώματα περιλαμβάνουν φαγώματα (τρύπες στα φύλλα) και στοές σε καρπούς,φύλλα ή στο ξύλο. 

Μερικά κοινά είδη είναι : η πιερίδα των λάχανων (Pieris brassicae), η καρπόκαψα της μηλιάς (Cydia pomonella), ο φυλοκνίστης των εσπεριδοειδών (Phylocnistis citrella), ο φυλλορύκτης της τομάτας (Tuta absoluta), η ευδεμίδα της αμπέλου (Lobesia bostrana), ο πυρηνοτρήτης της ελιάς (Prays oleae), και το πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera).

Η βιολογική αντιμετώπιση τους πραγματοποιείται με την χρήση φερομονικών παγίδων οι οποίες ελκύουν τα αρσενικά άτομα και τα παγιδευουν και επίσης με την διατήρηση των φυσικών εχθρών όπως διάφορα ωοπαρασιτειδή. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκεύασματα που βασίζονται στον βάκιλο της Θουριγγίας (B. thuringiensis). Για την χημική αντιμετώπιση των προνυμφών των λεπιδοπτέρων εφαρμόζονται κυρίως εντομοκτόνα επαφής όπως τα πυεθρινοειδή.

Οπές στα φύλλα τριανταφυλλιάς από προνύμφες λεπιδοπτέρων Στόα σε μήλο από την καρπόκαψα της μηλιάς (Cydia pomonella) Προσβολή φύλλου τομάτας από το έντομο Tuta absoluta

 Έντομα εδάφους

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Οοοps!