Οικιακή Κομποστοποίηση. Ξεκινήστε τώρα !!

Συχνές Τροφοπενίες

Οι τροφοπενίες των φυτών οφείλονται στην έλλειψη θρεπτικών συστατικών που είναι αναγκάια για το φυτό. Υπάρχουν μερικά θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τα φυτά και άλλα που είναι δευτερεύουσας σημασίας.
Απουσία απαραίτητου θρεπτικου στοιχείου μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στην ανάπτυξη, στην άυξηση και στην αναπαραγωγή των φυτών.

Τα ανόργανα θρεπτικά, ανάλογα με την κινητικότητά τους μέσα στο φυτό, διακρίνονται σε ευκίνητα και δυσκίνητα.
Τα συμπτώματα έλλειψης ενός ευκίνητου στοιχείου εμφανίζονται πρώτα στα παλαιότερα φύλλα του φυτού, ενώ τα αντίστοιχα ενός δυσκίνητου στα νεότερα φύλλα.

Η διαχείριση μιας τροφοπενίας γίνεται είτε με χορήγηση του θρεπτικού που λείπει είτε με αύξηση της διαθεσιμότητας του γύρω από την ρίζα.

Τα συμπτώματα μιας τροφοπενίας εμφανίζονται διαφορετικά σε κάθε φυτό. Η ακριβέστερη μέθοδος για την διαπίστωση οποιασδήποτε τροφοπενίας είναι η φυλλοδιαγνωστική. Παρόλαυτα υπάρχουν κάποια τυπικά σημάδια που μπορούν να μας δωσουν μια αρκετα καλή εικόνα για την έλλειψη που αντιμετωπίζει το φυτό. 

Τροφοπενία Αζώτου (N)

Η τροφοπενία αζώτου εμφανίζεται κυρίως στα παλιά φύλλα. Το φύλλο είναι χλωρωτικό σε όλο το έλασμα.

Εξέλιξη τροφοπενίας Αζώτου (Ν) σε φύλλα ελιάς

Τροφοπενία Καλίου (K)

Η τροφοπενία Καλίου (Κ) εμφανίζεται κυρίως στα παλιά φύλλα. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν αρχικά χλωρωτικές (κίτρινες) κηλίδες στην περιφέρεια των φύλλων οι οποίες σιγά σιγά εξελίσσονται σε νεκρωτικές (σκούρες καφέ) κηλίδες. Συχνά συγχέεται με τοξικότητες που δημιουργούνται στις άκρες των φύλλων από άλατα στην ρίζα των φυτών. Επίσης η έλλειψη καλίου μπορεί να γίνει εμφανής και σε καρπούς οι οποίοι σχίζονται κατά την ωρίμανση τους όπως τα ρόδια και οι καρποί εσπεριδοειδών.

Χλωρωτικές κηλίδες από έλλειψη Καλίου σε φύλλα ψυχανθούς Νεκρωτικές κηλίδες από έλλειψη καλίου σε φύλλα καλαμποκιού Σχίσιμο της επίδερμίδας του καρπόυ της ροδιάς

Τροφοπενία Σιδήρου (Fe)

Η τροφοπενία σιδήρου ομοιάζει με αυτή του αζώτου με την διαφορά ότι εμφανίζεται στα νεαρά φύλλα των φυτών. Πολύ συχνά οι νευρώσεις παραμένοουν πράσινες. Στο αστικό πράσινο οι τροφοπενίες σιδήρου είναι πολύ συχνές στα καλλωπιστικά φυτά όπως η γαρδένια αλλά και σε καρποφόρα δένδρα όπως η λεμονιά.

 

Τροφοπενία Σιδήρου σε Γαρδένια και σε λεμονιά

Τροφοπενία Μαγνησίου (Mg)

Το Μαγνήσιο είναι βασικό στοιχείο του μορίου της χλωροφύλλης που ευθύνεται για το πράσινο χρώμα των φύλλων. Η τροφοπενία εμφανίζεται κύριως στα παλιά φύλλα, εντός του ελάσματος ως σκουρες καφέ η μαύρες κηλίδες. Συνήθως οι νευρώσεις παραμένουν πράσινες.

 
 Τροφοπενία Μαγνησίου σε τομάτα      και σε καλλωπιστικό φυτό

Τροφοπενία Ασβεστίου (Ca)

Η έλλειψη Ασβεστίου είναι δύσκολη να εντοπισθεί στα φύλλα και τους βλαστούς των φυτών και πολλές φορές συγχέεται με άλλες τροφοπενίες. Η τροφοπενία ασβεστίου επηρεάζει την επιδερμίδα των καρπών των φυτών δημιουργώντας νεκρωτικές μαύρες κηλίδες. Ειδικότερα, πρόβλημα συχνά αντιμετωπίζουν τα σολανώδη λαχανικά όπως η ντομάτα και η πιπεριά. Το σύμπτωμα ονομάζεται ξηρά σήψη ή μαύρη βόυλα. Το πρόβλημα εμφανίζεται επίσης και σε καρποφόρα δέντρα με τα μηλοειδή (μήλιά, αχλαδιά) να θεωρούνται πιο ευπαθή.

 Ξηρή σήψη σε μήλο  Μαύρη βούλα σε τομάτα και σε πιπεριά
Οοοps!