Συχνές Ασθένειες

Συχνές Ασθένειες

 

 Περονόσπορος

   

Ο περονόσπορος είναι μια πολύ σημαντική ασθένεια κυρίως της τομάτας, της πατάτας και του αμπελιού.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται σε όλα τα πράσινα μέρη του φυτού με τη μορφή κυκλικών κιτρινοπράσινων κηλίδων. Σε συνθήκες υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας, εμφανίζεται λευκή χνοώδης εξάνθηση στην κάτω πλευρά του φύλλου. 

Η πρόληψη με ψεκασμό μυκητοκτόνων είναι το μέτρο που αποτελεί τη βάση της αντιμετώπισης. Επιπρόσθετα, ανάλογα με τον τύπο του φυτού, τις κλιματικές συνθήκες, το επίπεδο προσβολής κλπ., διενεργούνται περαιτέρω ψεκασμοί που ανταποκρίνονται καταλλήλως.

 

 


Περονόσπορος σε φύλλα αμπέλου

Ωίδιο

   

Ωίδιο τριανταφυλλιάς

Το ωίδιο είναι μια πολύ σοβαρή ασθένεια των καρποφόρων δένδρων, των λαχανικών, της άμπελου και των καλλωπιστικών φυτών. 

Προκαλεί εξασθένηση των φυτών και μείωση της παραγωγής και ποιότητας των καρπών και άνθεων. Tα συμπτώματα εμφανίζονται στα φύλλα ως λευκή χνοώδη κάλυψη.Σε ανεπτυγμένα στάδια,εμφανίζονται χλωρωτικές κηλίδες στα φύλλα και σε βαριές προσβολές παρατηρείται ξήρανση και πρόωρη φυλλόπτωση. 

Η αντιμετώπιση του στηρίζεται στην προστασία των φυτών με κατάλληλο μυκητοκτόνο, αφαίρεση προσβεβλήμενων κλάδων και περιορισμός των εστιών μόλυνσης.


Ωίδιο Αμπέλου

Βοτρύτης

   

Ο βοτρύτης (Botrytis cinerea) είναι μύκητας που προσβάλει ένα τεράστιο εύρος από καλλιεργούμενα και καλλωπιστικά φυτά. Προσβάλλει φύλλα,βλαστούς, άνθη και καρπούς.

Μεγάλη οικονομική ζημιά προκαλεί στο αμπέλι, οπού προκαλεί τεφρές προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές σήψεις στους καρπούς. Επιπλέον χαρακτηριστικές ζημιές προκαλούνται στα φύλλα της τομάτας και σε ένα μεγάλο πλήθος καλλωπιστικών φυτών ειδικά στο θερμοκήπιο.

Για την αντιμετώπιση του, είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα και μειώνουν την υγρασία. Επίσης πρέπει να αποφεύγονται προσβολές από ωίδιο και ευδεμίδα  καθώς οι οπές που δημιουργούνται είναι σημεία μόλυνσης για τον βοτρύτη. Τέλος ανάλογα με την περιοχή εφαρμόζεται και το καταλληλότερο πρόγραμμα ψεκασμών με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα.


Προσβολή βοτρύτη : (α) σε ράγες σταφυλιών, (β) σε φύλλο τομάτας, (γ) σε καρπούς φράουλας και (δ) σε κλειστό και ανοιχτό άνθος τριανταφυλλιάς
(α) (β) (γ) (δ)

Φυτόφθορες, Αδρομυκώσεις και Μύκητες Εδάφους

Φυτόφθορες, ονόμάζουμε μυκητολογικές ασθένειες που προκαλούνται στο σημείο του λαιμού (σημειο όπου έρχεται σε επαφή ο κορμός/βλαστός με το έδαφος). Οφείλονται στους μύκητες του γένους Phytopthora οι οποίοι προσβάλλουν σχεδόν όλα τα καλλιεργούμενα φυτά. Στα δένδρα, αυτές οι προσβολές είναι εμφανείς με την έκκριση κόμεος στον κορμό (ρετσίνι). Σε κηπευτικές καλλιέργιες συπτώματα μπορεί να εκδηλωθούν σε όλα τα μέρη του φυτού (ρίζες, λαιμός, φύλλα, καρποί).

 

Αδρομύκωση, ονομάζεται η προσβολή των αγγείων του ξύλου από φυτοπαθογόνους μύκητες. Η πιο συχνή αδρομύκωση προκαλέιται από τον μύκητα Verticillium dahliae ο οποίος προσβάλλει ένα μεγάλο εύρος από καλλιεργούμενα φυτά όπως ελιά, φιστικιά, πυρηνόκαρπα, βαμβάκι, τομάτα και πολλά άλλα λαχανικά και καλλωπιτικά φυτά.

   Ξηράνσεις κλάδων σε κυπαρισσοειδές από τον μύκητα Phytophtora cactorum
Επίσης πολύ καταστρεπτικός θεωρείται και ο μύκητας Phoma tracheiphila που προκαλέι την κορυφοξήρα των εσπεριδοειδών. Γνωστές αδρομυκώσεις προκαλούνται και από μύκητες του γένους Fusarium (αδροφουζαριώσεις) σε κηπευτικά.
Βερτισιλλίωση ελιάς (Verticillium dahliae) Κορυφοξήρα εσπεριδοειδών
(Phoma tracheiphila)
Μεταχρωματισμός βλαστού από τον μύκητα Fusarium oxysporum
Οι Μύκητες εδάφους προσβάλλουν τις ρίζες των καλλιεργούμενων φυτών ( προκαλούν σηψιριζίες) με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ανόδική κίνηση νερού και θρεπτικών στοιχειών. Συνήθως τα προβλήματα προκαλούνται από μύκητες του γένους Pythium (ειδικά σε σπορόφυτα λαχανικών).  

Βακτηριώσεις

   
Τα καλλιεργούμενα φυτά προσβάλλονται από ένα μεγάλο αριθμό φυτοπαθογόνων βακτηρίων. Ανάλογα με το φυτό και τον τύπο της προσβολής, προκαλούνται διάφορα συμπτώματα όπως καρκίνος (δηλαδή ογκίδια σε λαιμό και κλάδους), σήψεις σε φύλλα και καρπούς, έλκη και σήψεις στο εσωτερικό των βλαστών.
Καρκίνωση της ελιάς

Ιωσεις

   
Οι φυτοπαθογόνοι ιοί, όπως και όλοι οι ιοί είναι υποχρεωτικά παράσιτα και δεν μπορούν να αναπαραχθούν χωρίς την παρουσία ξενιστή. Προκαλούν αρχικά χλωρώσεις στα καλλιεργούμενα φυτά και αν οι συνθήκες είναι ευνοικές μπορεί το φυτό να καταστραφεί ολοσχερώς.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οοοps!