Ενεργοποιητές


Ενεροποιητές - Εδαφοβελτιωτικά από χουμικά και φουλβικά οξέα.

Ενεργοποιητές

Bioenergam

Bioenergam (250 ml)

(ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ / GeoHumus)

Strong Tonic

Strong Tonic (250 ml)

(Αφεντούλης)

ΕΝΕΡΓΚΟ

ΕΝΕΡΓΚΟ (250 ml)

(Arysta LifeScience)