Κρυσταλλικά Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα


Κρυσταλλικά Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα

Active 15-30-15

Active 15-30-15 (500 gr)

(ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ / GEMMA)

Active 18-18-18

Active 18-18-18 (1 Kg)

(ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ / GEMMA)

Active 20-20-20

Active 20-20-20 (500 gr)

(Αφεντούλης)

Active 30-10-10

Active 30-10-10 (500 gr)

(Αφεντούλης)

FITOFIL 12-05-40 + ΤΕ

FITOFIL 12-05-40 + ΤΕ (2 Kg)

(Farma-Chem)

Groleaf NPK 20-20-20

Groleaf NPK 20-20-20 (1 Kg)

(Farma-Chem)

MILLER NUTRI-LEAF (20-20-20)

MILLER NUTRI-LEAF (20-20-20) (1 Kg)

(ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ)

MILLER NUTRI-LEAF (30-10-10)

MILLER NUTRI-LEAF (30-10-10) (100 ml)

(ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ)

MILLER NUTRI-LEAF (9-15-27)

MILLER NUTRI-LEAF (9-15-27) (1 kg)

(Mantis Environmental Health)

MILLER NUTRIENT-EXPRESS (11-41-8)

MILLER NUTRIENT-EXPRESS (11-41-8)

(ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ)

MILLER NUTRIENT-EXPRESS (18-18-18)

MILLER NUTRIENT-EXPRESS (18-18-18)

(ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ)