Ειδικά Σκευάσματα Ασβεστίου (Ca)


Ο Ρόλος του Ασβεστίου (Ca)

Το ασβέστιο είναι κρίσιμο θρεπτικό στοιχείο για την συντήρηση και ενδυνάμωση των κυτταρικών τοιχωμάτων του φυτού. Διαδραμτίζει σημαντικό ρόλο στην κυτταροδιάιρεση και στην εξέλιξη του φυτού, προστατεύει τα κύτταρα από τις τοξίνες και επιβραδύνει την διαδικασία της γηρανσης.

 

Τροφοπενία Ασβεστίου (Ca)

Η έλλειψη Ασβεστίου είναι δύσκολη να εντοπισθεί στα φύλλα και τους βλαστούς των φυτών και πολλές φορές συγχέεται με άλλες τροφοπενίες. Συχνά λοιπόν, η τροφοπενία ασβεστίου επηρεάζει την ποιότητα των καρπών των φυτών δημιουργώντας νεκρωτικές μαύρες κηλίδες καθώς καταστρέφονται τα κυτταρικά τοιχώματα. Ειδικότερα, πρόβλημα συχνά αντιμετωπίζουν:

  • τα σολανώδη λαχανικά όπως η ντομάτα και η πιπεριά. Το σύμπτωμα ονομάζεται ξηρά σήψη ή μαύρη βόυλα
  • τα φυλλώση λαχανικά όπως το μαρούλι που παρουσιάζει καψίματα στα άκρα 
  • τα καρποφόρα δέντρα με τα μηλοειδή (μήλιά, αχλαδιά) να θεωρούνται πιο ευπαθή. Το συμπτωμα ονόμαζεται πικρή στιγμάτωση

 

Συμπτώματα Τροφοπενίας Ασβεστίου

Πικρή στιγμάτωση μήλου

 

Κάψιμο σε φύλλα μαρουλιού

 

Μαύρη βούλα σε πιπεριά

 

Μαύρη βούλα σε τομάτα

 

Αποτελέσματα 1 - 3 από 3

Ειδικά Σκευάσματα Ασβεστίου (Ca)