Για Ελιές


Η Ελιά παρουσιάζει ιδαιτερότητα ως προς την θρέψη της. Το άζωτο και το βόριο είναι απαραίτητα στοιχεία και πρέπει να δίδονται σε κάθε καλλιεργητική περίοδο. Ειδικότερα η έλλειψη απο βόριο μπορεί να επιδράσει στην ανθοφορία και γονιμοποίηση. Επίσης το κάλιο εφόσον δεν είναι διαθέσιμο από εδάφους είναι καλό να δίνεται διαφυλλικά για εξασφάλιση εύρωστης καρποφορίας.

 

λίπανση ελιάς

 

Ειδικά Λιπάσματα για την Ελιά

  • Κοκκώδη : Patent-kali, Haifa Turbo-K, Complesal Olea
  • Υγρά : FS_291, Geo-Full-Oil
  • Κρυσταλλικά Υδατοδιαλυτά : Fitofil-Oliva
Αποτελέσματα 1 - 5 από 5

Για Ελιές