Απλά Υποστρώματα


Απλά Υποστρώματα

Ελαφρόπετρα

Ελαφρόπετρα

(Γεωπονικές Επιχειρήσεις Χορομίδη)

Ξανθιά Τύρφη Miksaar

Ξανθιά Τύρφη Miksaar (300 Lt)

(Unknown1)

Περλίτης

Περλίτης

(Γεωπονικές Επιχειρήσεις Χορομίδη)