Φυτορυθμιστικές Ουσίες


Οι φυτορυθμιστικές ουσίες είναι ενώσεις οι οποίες προάγουν την αύξηση και ανάπτυξη των φυτών, συντελούν στην ανάπτυξή τους και βοηθούν σε λειτουργίες όπως η ριζοβολία και η καρπόδεση.

Οι καρποδετικές φυτορυθμιστικές ουσίες είναι απαραίτητες όταν οι συνθήκες στις οποίες βρίσκεται το φυτό δεν είναι οι πλέον κατάλληλες για τη δημιουργία του καρπού. Βέβαια πολλές φορές χρησιμοποιούνται για την υποβοήθηση της καρπόδεσης και την αύξηση της παραγωγής.

Οι ορμόνες ριζόβολίας είναι σκευάσματα σε μορφή σκόνης, και εφαρμόζονται με επίστρωση γύρω απο μαλακά και ξυλώδη μοσχεύματα για τον επιτυχή πολλαπλασιασμό των φυτών.

Φυτορυθμιστικές Ουσίες

ATONIK SL

ATONIK SL (50 ml)

(ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ)

Radicin

Radicin (25 gr)

(ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ)