Εντομοκτόνα Φυλλώματος


Εντομοκτόνα Φυλλώματος

ABAMECTIN 1.8 EC

ABAMECTIN 1.8 EC (10 ml)

(Agrotechnica)

ADMIRAL 10EC

ADMIRAL 10EC (25 ml)

(ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ)

ASCOT 2,5 WG

ASCOT 2,5 WG (1 Kg)

(ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ)

belaz 2,5 EC

belaz 2,5 EC (100 ml)

(ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ)

Epos-cl

Epos-cl (10 ml)

(NitroFarm A.E.)

Lambdastar 2,5 WG

Lambdastar 2,5 WG (40 gr)

(Farma-Chem)

Σελίδα 1 από 2