Απολυμαντικά Εδάφους


Τα απολυμαντικά εδάφους είναι σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την εξόντωση ορισμένων νηματωδών σκωλήκων, φυτοπαθογόνων μυκήτων αλλα και διάφορων σπόρων ζιζανίων σε ορισμένη έκταση εδάφους πριν την εγκατάσταση μιας καλλιέργειας.

Αποτελέσματα 1 - 1 από 1

Απολυμαντικά Εδάφους