Φυτοφάρμακα


Παραδοσιακά το κατάστημα μας ασχολείται με την φυτοπροστασία.

Η σωστή διάγνωση των ασθενειών των φυτών αποτελεί συνεχές μέλημα μας και απαιτεί την διαρκή ενημέρωσή μας για τις νέες τεχνικές και μεθόδους αντιμετώπισης των προβλημάτων των φυτών.

 

Τα προϊόντα μας χορηγούνται στους πελάτες μας, λαμβάνοντας υπόψη:

  • την επικινδυνότητα πολλών σκευασμάτων
  • την θέση του καταστήματος που είναι στο κέντρο της πόλης
  • το ότι η χρήση των φαρμάκων γίνεται ως επί το πλείστον σε βεράντες και μικρούς κήπους από ερασιτέχνες πελάτες

Φυτοφάρμακα

ABAMECTIN 1.8 EC

ABAMECTIN 1.8 EC (10 ml)

(Agrotechnica)

ahana 72,2 SL

ahana 72,2 SL (100 ml)

(Farma-Chem)

ATONIK SL

ATONIK SL (50 ml)

(ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ)

Epos-cl

Epos-cl (10 ml)

(NitroFarm A.E.)

Garlon Duo

Garlon Duo (150 ml)

(ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ)

GENOXONE ZX EC

GENOXONE ZX EC (250 ml)

(Arysta LifeScience)

Lambdastar 2,5 WG

Lambdastar 2,5 WG (40 gr)

(Farma-Chem)

Σελίδα 1 από 3