Οικολογικές Παγίδες

Κολλητικές Παγίδες Σύλληψης Εντόμων - Εντομολογικές Κόλλες. Μη τοξικές , χωρίς χημικά.
- Τροφοελκυστικές παγίδες για τον δάκο της ελιάς και την μύγα της μεσογείου.
- Κίτρινες χρωμοπαγίδες για αφίδες, αλευρώδεις, λυριόμυζα.
- Μπλε χρωμοπαγίδες για θρίπες.
- Εντομολογική κόλλα για επάλειψη σε δεντρα και σε επιφάνειες.
- Ειδικές παγίδες για σφήκες.


Οοοps!