Θειάφι και Χαλκός

Το θειάφι και ο χαλκός είναι δύο από τα αρχαιότερα υλικά που χρησιμοποιούνται για προστασία των φυτών από μυκητολογικές ασθένειες.

Θειάφι (Θείο - S). Δρα κατά του ωιδίου και κατά ανήλικων μορφών ακάρεων. Επίσης το θείο είναι πολύ σημαντικό θρεπτικό στοιχείο για τα φυτά. Τυποποιείται σε δύο μορφές :
- σε σκόνη επίπασης : Χρησιμοποιέιται αδιάλυτο επάνω στην φυλλική επιφάνεια. 
- σε βρέξιμη μορφή : Χρησιμοποιείται με ψεκασμό φυλλώματος.

Χαλκός (Cu). Έχει γνωστές μυκητοκτόνες και βακτηριοκτόνες δράσεις και χρησιμοποιείται έναντια ενός μεγάλου εύρους φυτοπαθογόνων. Ο ίδιος ο χαλκός αποτελέι και θρεπτικό στοιχείο για τα φυτά. Τυποποιείται σε διάφορες μορφές :
- Βορδιγάλειος πολτός : είναι θειικός χαλκός σε συνδυασμό με ασβέστη. (σκευάσματα: Bouillie 20 WP)
- Οξυχλωριούχος Χαλκός (σκευάσματα :Culin 50 WP, ΝΕΚΤΑΡ CU)
- Υδροξείδιο του Χαλκού (σκευάσματα : FANCY 50 WP, Xydrocoure 40 WG, CHAMP 36.3 SC, JADE 40 WG)
- Θειικός χαλκός : είτε ως διάλυμα σε υγρή μορφή (σκεύασμα : FORMULA) είτε ως σκόνη (Γαλαζόπετρα)
- Χηλικός Χαλκός (σκευάσματα: Supa Copper)

Πολλά σκευάσματα θείου και χαλκού είναι εγκεκριμένα στην βιολογική γεωργία.


Οοοps!