Ζιζανιοκτόνα

Η καταπολέμηση των ζιζανίων γίνεται για την αφαίρεση της ανεπιθύμητης βλάστησης από καλλιεργούμενη περιοχή και για πυροπροστασία γύρω από τις κατοικημένες περιοχές. 
Με τα ζιζανιοκτόνα αντιμετωπίζουμε ετήσια και πολυετή ζιζάνια όπως, αγριάδα, βάτα, καλάμια, πουρνάρια, σχοίνα κ.α

Τα ζιζανιοκτόνα χωρίζονται σε δυο κατηγορίες :
- τα μη εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα , που καταπολέμουν μεγάλο εύρος ζιζανίων και χρησιμοποιούνται σε αγρούς μετα την συγκομιδή μιας καλλιέργειας η πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά
- τα εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα, που καταπολεμούν μικρότερο εύρος ζιζανίων και η χρήση τους γίνεται κατα την διάρκεια της καλλιέργειας. Γνωστό παράδειγμα είναι η καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων μέσα σε χλοοτάπητα αγρωστωδών.

Τα περισσότερα ζιζανιοκτόνα είαναι διασυστηματικά, δηλαδή η δραστική ουσία απορροφάται από τα φύλλα και μετακινείται - συσσωρεύεται στους μεριστωματικούς ιστούς της ρίζας και της νεαρής βλάστησης.

Ενδεικτικα ζιζανιοκτονα :

ROUNDUP, GARLON,REGLONE,BASAGRAN, GOAL,GLYPHOSAP,BUGGY,ASTEROID BIO


Οοοps!