Μυκητοκτόνα

Μυκητοκτόνα - Βακτηριοκτόνα

Για μύκητες Φύλλων - Καρπών: Ωίδιο, Περονόσπορος, Αλτερνάρια, Βοτρύτης, Κυκλοκόνιο κ.α
Για μύκητες Εδάφους : Πύθιο
Για σήψεις λαιμού : Φυτόφθορες
Για βακτήριώσεις : Καρκίνωση, Βακτηριακά έλκη κ.α 


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ :

ALIETTE, RIDOMIL GOLD, ALFIL, CULIN,S YSTANE, BRIK, ROVRAL, PREVICUR, ΤΟΠΑΣ, KOCIDE, NIMROD, ΝΕΟΤΟΨΙΝ, COPPER, PROMESS, STROBY, DITHANE, CHAMP, ΘΕΙΟΧΑΛΚΟΣ, ORTIVA, QUADRIS, REVUS, VIVADO, SIGNUM, CABRIO-DUO


Οοοps!