Καρποφόρα Δέντρα

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα καρποφόρα δένδρα τα οποία φροντίζουμε να είναι απαλλαγμένα από ιώσεις και ασθένειες. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι εμβολιασμένα σε υποκείμενα ανθεκτικά στις συνθήκες των ελληνικών εδαφών. Κάθε δένδρο συνοδεύεται και με ειδικό ταμπελάκι το οποίο αποτελεί την "ταυτότητα" του και αναγράφει την ποικιλία του δένδρου.


Οοοps!