Εντομοκτόνα

Εντομοκτόνα - Ακαρεοκτόνα

Εντομοκτόνα με δίαφορους τρόπους δράσης όπως εντομοκτόνα επαφής, στομάχου, διασυστηματικά κ.α

Για έντομα : μελίγκρες - αλευρώδεις - θρίπες - κάμπιες - ψώρες (κοκκοειδή) - Εντομα εδάφους και 

Ακάρεα : Τετράνυχοι κ.α

Ενδεικτικά επώνυμα εντομοκτόνα :

DECIS, DURSBAN, ACTARA, CONFIDOR, DANTOP, ACTELLIC,RELDAN, ADMIRAL, KARATE, ECHO, FORCE,PERFEKTHION
 SUCCESS, SPINOSAD, FASTAC, TRIONA, LASER, CHLORACT,  PLENUM, NEMACUR, RUFAST NOVA, MESUROL, CALYPSO, ALVERDE

Ενδεικτικά επώνυμα ακαρεοκτόνα :

VERTIMEC,ABAMECTIN, RUFAST NOVA, 


Οοοps!