Ειδικά Gel

Η απεντόμωση με gel είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος απεντόμωσης σε οικιακούς χώρους αλλά και σε χώρους εργασίας (εστιατόρια αποθήκες τροφίμων, καταστήματα κ.α). Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση :

  • της μικρής (γερμανικής) κατσαρίδας (Goliath Gel, Max Force, Dobol, Phobi, Serpa, Avert, Advion Cockroach)
  • των οικιακών μυρμηγκιών (Max Force Quantum, Mottex, Advion Ant)
  • Ξυλοφάγων εντόμων όπως τερμίτες κ.α (Termidor, Serpol Gel)

Οοοps!