Μάσκες Προστασίας

Μάσκες με φίλτρο ενεργού άνθρακα κατάλληλο για την αποφυγή αναπνευστικών προβλημάτων κατα την διάρκεια ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα.


Οοοps!