Τουλίπες

Flair Purple Prince Abba
     
Couleur Cardinal Princess Irene Fontain Bleau
     
Flaming Flag Dow Jones Leen van den Mark
     
Magic Lavender Royal Virgin Shiun
     
Slawa Shirley Synaeda Blue
     
Apeldoom Golden Apeldoom Ollilules
     
City of Vancouver Queen of Night Ballerina
     
Fire Wings Elegant Lady Pretty Woman
     
Purple Dream Lily Mix Barbados
     
Carrousel Canasta Hamilton
     
Davenpot Dallas Purple Crystal
     
Fringed Mix Maroon Μascotte
     
Queensland Snow Crystal Sensual Touch
     
Melrose Vir Groenland Erna Lindgreen
     
Estrella Rijnveld Flaming Parrot James Last
     
Texas Gold Parrot Mix Angelique
     
Blue Wow Carnaval de Nice Danceline
     
Dream Touch Ice Cream

Orange Princess

Αρωματικό

     
Pink Star White Star Yellow Pomponette
     
Flaming Club Colour Spectacle Toronto
     
Zwanenburg Giuseppe Verdi Johann Strauss
     
Orange Emperor Yellow Purissima Peacock Mix
     

Black Heroe

Αρωματικό

Lilac Wonder Persian Pearl
     
Οοοps!