Νεραγκούλες

Οι βολβοί της Νεραγκούλας πρέπει πριν την φύτευση να τοποθετηθούν για ένα βράδυ σε νερό ώστε να "φουσκώσουν".

Νεραγκούλες Διπλές

   
Νεραγκούλα - Asiatic Red Νεραγκούλα - Asiatic White Νεραγκούλα - Asiatic Orange Νεραγκούλα - Asiatic Pink Νεραγκούλα - Asiatic Yellow

 

   
                 Νεραγκούλα - Picotee Pink                    

Οοοps!