Αμαρυλλίδες Φθινοπωρινές

     
Αμαρυλλίδα - Red Αμαρυλλίδα - White Αμαρυλλίδα - Pink
     
Αμαρυλλίδα - Orange / Salmon  Αμαρυλλίδα - Apple Blossom  Αμαρυλλίδα - Striped

Ιδιαίτερα Χρώματα

   
   
 Αμαρυλλίδα - Picotee  Αμαρυλλίδα - Lemon lime  Αγρια Αμαρυλλίδα Belladona
ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ

Αμαρυλλίδες Διπλές

   
     
Lady Jane Philadelphia Red peacock
     
Andes Pasadena  

Οοοps!