Διεγέρτες Ριζοβολίας

Ειδικοί διεγέρτες ριζοβολίας για σπόρους, μοσχεύματα, μεταφυτεύσεις αλλά και για ήδη εγκατεστημένα φυτά.


Οοοps!