Δολωματικοί Σταθμοί

Ειδικά κουτιά, στα οποία τοποθετείται δόλωμα που προσελκύει ποντίκια και άλλα τρωκτικά.


Οοοps!