Βιολογικά Υγρά - Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα

Βιολογικά Λιπάσματα προερχόμενα από φύκια θαλάσσης : Acadian, Mare-Fyt, Kelp, Kelpak, Agrocean

Υγρα Λιπάσματα Αζώτου με Αμινοξέα : AMINOFEED-N, BIOFERTIL-L, AMINA-CU

Μίγαματα Αμινξέων : VIOMIX, Amino16

Βιολιπάσματα από ενζυμική υδρόλυση ψαριών : Fish-Fert

Μικροβιακά βιολιπάσματα : Leaf-Power


Οοοps!