Βιολογική Φυτοπροστασία

Στα πλάισια της Βιολογικής Γεωργίας προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τους εχθρούς των καλλιεργιών με φυσικούς τρόπους. Επιλέγουμε ουσίες προς ψεκασμό ακίνδυνες στο περιβάλλον. Επίσης παγιδεύουμε τα έντομα είτε με οικολογικές παγίδες είτε διασπείρωντας ωφέλιμους οργανισμούς που αποτελούν φυσικούς εχθρούς τους, 


Οοοps!